Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Over ons

Bezoek aan het WEC

Afspraak / Verwijzing
Uw huisarts verwijst u naar de polikliniek. Uw eerste afspraak krijgt u thuisgestuurd.

Verhinderd?
Als u op het moment van de afspraak verhinderd bent, geef dit dan zo spoedig mogelijk aan ons door. Er kan dan iemand anders in uw plaats komen en de medewerkers kunnen voor u een nieuwe afspraak maken.

Wat neemt u mee?
- Uw afspraakbevestiging
- Uw patiëntenplaatje (ponsplaatje)
U meldt zich met uw patiëntenplaatje of afsprakenbrief aan bij de centrale aanmeldbalie op het Poliplein.
Bent u nog nooit in het Maastricht UMC+ geweest, laat dan eerst een patiëntenplaatje maken bij Bureau Patiëntenregistratie, niveau 1 op het Poliplein.

Route poli chirurgie
Route: Volg 7 Niveau 1 (blauw)

Uw pasfoto in uw dossier
Wij maken van al onze patiënten die een polikliniek of een functie-afdeling bezoeken eenmalig een pasfoto. Deze foto wordt opgenomen in uw digitale dossier. Een belangrijk voordeel hiervan is dat de arts met wie u een afspraak heeft, meteen weet wie u bent, als hij/zij u ophaalt uit de wachtkamer. Verder is het in het kader van de patiëntveiligheid belangrijk dat de arts in één oogopslag ziet dat u de juiste persoon bent. Lees meer over waar en wanneer u de pasfoto kunt laten maken.

Wachttijden
Wij proberen op tijd te werken. Toch lukt dat niet altijd. Als bij aanmelding aan de balie bekend is dat het spreekuur uitloopt, dan zal de baliemedewerker u hierover informeren.

Aanvullend onderzoek
Bij de Centrale Prikdienst (voor bloedafname) kunt u zonder afspraak terecht. Voor de meeste andere onderzoeken moet u een afspraak maken. Wanneer u voor verschillende onderzoeken terug moet komen naar het Maastricht UMC+, kunt u de baliemedewerkers vragen de onderzoeken zoveel mogelijk achter elkaar te plannen.

Sluit de enquête