Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Over ons

Hoe gaan we te werk?

  • Indien het uw eerste consult is, nemen wij een volledige anamnese af. Dit houdt o.a. in dat u vragen krijgt over uw voorgeschiedenis, medicatiegebruik en het ontstaan van uw wond. Daarna volgt een lichamelijk onderzoek waarbij uw wond nader bekeken wordt. Er wordt tevens een foto van de wond genomen. Indien u dit liever niet wenst, kunt u dit aangeven. Zonodig doen wij aanvullend onderzoek. In sommige gevallen bespreken wij uw situatie met de medisch specialist of moeten wij u doorverwijzen.

  • Samen met u wordt een behandelplan opgesteld. U ontvangt informatie over de behandeling en het doel van de behandeling.

  • Wondzorgproducten die u thuis nodig heeft worden voor u besteld of u ontvangt een recept afhankelijk van uw wens.

  • We bespreken met u hoe en wanneer u met ons in contact kan komen als u vragen heeft.

  • Indien u nog geen thuiszorg heeft en thuiszorg geïndiceerd is, wordt deze mogelijkheid met u besproken. U wordt vervolgens verwezen naar het Transferpunt Patiëntenzorg. De transferconsulenten helpen u verder bij deze aanvraag. De transferconsulenten zijn te bereiken op werkdagen: maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur.

  • Alle gegevens worden in uw dossier vastgelegd, in een wonddocument.

  • Aan de balie van poli chirurgie wordt een vervolgafspraak gepland. Met u wordt bepaald binnen welk tijdsbestek u op controle komt in het WEC+.

  • Gedurende de behandeling maken we geregeld een nieuwe foto van uw wond.

Sluit de enquête