Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Patienten

Eerste bezoek aan het WEC

Via de huisarts of andere specialist bent u naar ons verwezen, omdat u een wond heeft die niet goed geneest. Als wij u voor de eerste keer zien, willen we graag eerst met u kennismaken.

Eerste contact

We nemen eerst een volledige anamnese af. Dit houdt o.a. in dat u vragen krijgt over uw voorgeschiedenis, medicatiegebruik en het ontstaan van uw wond. Tip: Het kan handig zijn om van tevoren op te schrijven welke klachten en vragen u heeft. Dit lijstje met vragen van patiënteninformatietool kan u daarbij helpen. 

Daarna volgt een lichamelijk onderzoek waarbij uw wond nader bekeken wordt. Er wordt tevens een foto van uw wond genomen. Indien u dit liever niet wenst, kunt u dit aangeven.
Zonodig doen of vragen wij aanvullend onderzoek aan, zoals een bloeddrukmeting aan uw enkel en uw arm.
In sommige gevallen bespreken wij uw situatie met de medisch specialist of moeten wij u doorverwijzen.
Samen met u wordt een behandelplan opgesteld. U ontvangt informatie over de behandeling en het doel van de behandeling.

Alle gegevens worden in uw zorgdossier vastgelegd, in een wonddocument.
Wondzorgproducten die u thuis nodig heeft worden voor u besteld of u ontvangt een recept afhankelijk van uw wens.
We bespreken met u hoe en wanneer u met ons in contact kan komen als u vragen heeft.

Thuiszorg?

Indien u nog geen thuiszorg heeft en thuiszorg nodig is, wordt deze mogelijkheid met u besproken. Er wordt dan een aanvraag gedaan bij het Transferpunt Patiëntenzorg. Als de zorg geregeld is, neemt de thuiszorg contact met u op.

Vervolgafspraak

Aan de balie van poli chirurgie wordt een vervolgafspraak gepland. Dit kan een afspraak in het wond expertise centrum zijn of een digitaal consult middels een beveiligde manier van beeldbellen. Voor meer uitleg over het beeldbellen, klik hier.
Met u wordt bepaald hoe de vervolgafspraak zal plaatsvinden en binnen welk tijdsbestek deze controle is.

Sluit de enquête